czwartek, 29 lipca 2010

Obligacje spółdzielcze - nowa oferta na rynku Catalyst


Wczoraj na rynku obligacji Catalyst, o którym wcześniej pisałem tutaj, zadebiutowały po raz pierwszy w roli emitentów banki spółdzielcze. Obligacje spółdzielcze zostały wyemitowane przez Bank Polskiej Spóldzielczości w Warszawie oraz 4 banki z nim zrzeszone. Debiut miał charakter bardzo uroczysty a udział wziął w nim m. in. Waldemar Pawlak.
W ten sposób inwestorzy indywidualni uzyskali dostęp do nowych papierów wartościowych. Obligacje te są niezabezpieczone, a ich oprocentowanie jest zmienne i ustalane dla półrocznych okresów odsetkowych. Cena 1 obligacji wynosi 1000 PLN i taka jest minimalna kwota inwestycji. 

 Szczegóły oprocentowania i terminu wykupu:

1. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
Oprocentowanie
- w okresach odsetkowych do lipca 2015 r. jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,5 punktu procentowego
- w okresach odsetkowych od lipca 2015 r. jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5,5  punktu procentowego
Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 12.07.2020 r.

2. PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Oprocentowanie
Stawka WIBOR 6M powiększona o marżę w wysokości 4 punktów procentowych. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 8% w skali rocznej.
Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 02.07.2020 r. z zastrzeżeniem, iż w przypadku:
a) nie wyrażenia przez KNF zgody na zaliczenie obligacji do funduszy podstawowych zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały nr 314/2009 KNF z dnia 14 października 2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku, zaliczanych do funduszy podstawowych banku, lub

b) nie wyrażenia przez KNF zgody na zaliczenie wartości zobowiązań wynikających z obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b Prawa bankowego,w terminie do 31 marca 2011 r., wykup obligacji dokonany będzie w dniu 2 lipca 2011 r.

3. ORZESKO-KNUROWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 
Oprocentowanie
Stawka WIBOR 6M powiększona o 3 punkty procentowe w skali roku. Dla pierwszego okresu odsetkowego oprocentowanie wynosi 7%.
Wykup obligacji.
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 28.05.2020 r.

4. BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ
Oprocentowanie
Stawka WIBOR 6M powiększona o marżę w wysokości 3,5 punktu procentowego. Dla pierwszego okresu odsetkowego oprocentowanie obligacji wynosi 7,69%.
Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 9 kwietnia 2025 r.

5. SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE
Oprocentowanie
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w okresach półrocznych oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,5 punktu procentowego.
Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 12 marca 2025 r.

Z działalnością banków spółdzielczych wiążą się się oczywiście różne ryzyka, które opisane zostały szczegółowo w prospektach emisyjnych. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na rozwój działalności bankowej i wzmocnienie pozycji tych banków na rynku lokalnym. Obligacje te są oczywiście bardziej ryzykowne niż obligacje skarbowe. Mogą one jednak stanowić ciekawe uzupełnienie bezpiecznego portfela inwestycyjnego pod warunkiem, że ich udział nie przekracza 10%.
Spośród innych emitentów z rynku Catalyst na uwagę zasługują obligacje Prime Car Management (dwuletnie symbol PCM0312 i czteroletnie PCM0314) , które jako nieliczne spośród obligacji korporacyjnych są zabezpieczone do 150% wartości. Ich oprocentowanie jest zmienne w półrocznych okresach odsetkowych i zależy od stawki WIBOR 6M powiększonej o marże 6,5 punktu procentowego. Cena 1 obligacji wynosi 100 PLN, a oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 10,73 %.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...