piątek, 25 czerwca 2010

Czy warto inwestować w diamenty?

Diament to alotropowa odmiana węgla bardzo rzadko spotykana w przyrodzie. Nie ma w naturze dwóch takich samych diamentów. Ich cechą charakterystyczną jest bardzo duża twardość, która sprawia, że minerał ten jest na samym szczycie skali twardości opracowanej przez Mohsa. Ta rzadkość występowanie diamentów sprawiła, że podobnie jak złoto od wieków były synonimem bogactwa i często wraz z innymi kamieniami szlachetnymi podlegały tezauryzacji i stanowiły zabezpieczenie majątku szczególnie w okresie wojen i niepokoju.

poniedziałek, 21 czerwca 2010

Czy wiesz jakie jest Twoje zadłużenie?

Każda z osób posiadająca jakieś kredyty, mniej więcej orientuje się jaka jest aktualna wielkość zadłużenia. Czy masz jednak świadomość, że do tej kwoty powinieneś dodać 18 446 ( o właśnie się zmieniło na 18 447) złotych, bo właśnie takie jest aktualne zadłużenie naszego państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Te pieniądze będziesz oddawał nie tylko Ty, ale także Twoje dzieci i wnuki. Polska w dużej mierze, podobnie zresztą jak inne kraje, rozwija się na kredyt.
Pozwoliłem sobie zamieścić na moim blogu liczniki długu. Wartość początkowa licznika na mojej stronie to 703 957 450 000, a w przeliczeniu na mieszkańca 18 446. Szacowana wielkość PKB w 2009 roku to 1 344 miliardów złotych (GUS maj 2010)
Szkoda, że na razie nikt nie stworzył w naszym kraju takiego licznika. Szczególnie polecam ranking krajów wysokorozwiniętych w zależności od wielkości zadłużenia w stosunku do wielkości PKB.
Na pierwszym miejscu Kraj Kwitnącej Wiśni, ale chyba nie o to chodziło Lechowi Wałęsie, kiedy mówił, że Polska może być drugą Japonią.
Dla zainteresowanych tą tematyką polecam jeszcze ten serwis.

Warto się zastanowić dlaczego w czasie różnych wyborów w naszym kraju tak mało mówi się o długu publicznym i planach jego redukcji. Czy liczy się tylko to co jest teraz, a po nas choćby potop?

niedziela, 20 czerwca 2010

Na czym nie powinniśmy oszczędzać?

Na blogach finansowych mnóstwo piszę się o oszczędzaniu na różnych rzeczach. Dla wielu osób funkcjonowanie według takich zasad byłoby oznaką nadmiernego skąpstwa i wiązałoby się z nudnym życiem pozbawionym rozrywki i przyjemności. Spróbujmy znaleźć złoty środek, który pozwoliłby nam na odkładanie co miesiąc pewnych oszczędności, a jednocześnie pozwoliłby nam korzystać z rzeczy, które są moim zdaniem najbardziej wartościowe.


piątek, 18 czerwca 2010

Jak bezpiecznie inwestować w pożyczki społecznościowe?


Ten temat był już kilka razy opisywany na różnych blogach finansowych (rentier-blog, harmonogram milionera, app funds). Jednak najważniejsze z punktu widzenia inwestora zagadnienia rzadko były tam poruszane. Trzeba mieć świadomość, że bezpieczne zarabianie poprzez udzielanie takich pożyczek jest trudne i zabiera sporo czasu. W dalszym ciągu nie wyjaśniono do końca aspektów prawnych związanych z opodatkowaniem tego rodzaju działalności. Wojewódzkie Sądy Administracyjne do tej pory dwa razy zajmowały się kwestią rozliczania podatku z udzielania pożyczek społecznościowych. W pierwszym przypadku sąd orzekł, że tego rodzaju aktywność nie ma znamion działalności gospodarczej i zyski z takich pożyczek można opodatkować stawką 19%, jak inne zyski z dochodów kapitałowych. Z kolei WSA w Gdańsku zakwalifikował udzielanie pożyczek jako działalność gospodarczą, co w konsekwencji prowadzi do konieczności założenia firmy i obowiązku płacenia ZUS. Z punktu widzenia inwestora to drugie orzeczenie oprócz wad ma także jedną zaletę: straty z niespłaconych pożyczek można byłoby odliczać od dochodu. Wyjaśnienie tej kwestii będzie miało miejsce w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

czwartek, 17 czerwca 2010

Fundusze inwestycyjne - odkupienie jednostek

W dzisiejszych czasach kupowanie jednostek funduszy inwestycyjnych jest banalnie proste. Wystarczy np. posiadać konto w mBanku, aktywować usługę Supermarket Funduszy Inwestycyjnych i rzucić się w wir inwestycji. Do wyboru mamy ponad 250 różnych funduszy polskich i zagranicznych. Jednostki możemy kupować 24h/dobę, wszystko bez opłat i prowizji. Wystarczy tylko zaznaczyć, że treść prospektu emisyjnego jest mi znana i już po kilkudziesięciu godzinach mieć swoje upragnione jednostki na koncie.

wtorek, 15 czerwca 2010

Obligacje cz. 2 - obligacje komunalne i korporacyjne


30 września 2009 roku w Warszawie  utworzono rynek obligacji Catalyst. Na rynku tym, dostępnym także dla osób fizycznych poprzez zwykłe rachunki maklerskie, można handlować obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi. W przypadku tych pierwszych emitentem są samorządy terytorialne (najczęściej miasta lub gminy) natomiast obligacje korporacyjne emitowane są przez firmy prowadzące działalność gospodarczą. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa przyszłym obligatariuszom (wierzycielom) część emitentów zleca ocenę swojej wiarygodności agencjom ratingowym.  

niedziela, 13 czerwca 2010

Czy warto jeszcze kupować złoto?

Hossa na rynku złota trwa w najlepsze. Cena tego szlachetnego metalu w ciągu ostatnich lat wzrosła prawie o 500%. Na wykresie cena uncji złota (31,1g) w dolarach amerykańskich.piątek, 11 czerwca 2010

Dlaczego nie inwestuję w fundusze rynku pieniężnego?

W opinii wielu osób, w tym także doradców inwestycyjnych, fundusze rynku pieniężnego są bezpieczna formą inwestowania, mogącą stanowić alternatywę dla detalicznych obligacji skarbowych bądź lokat bankowych. Trzeba mieć jednak świadomość, że ta kategoria funduszy jest bardzo pojemna i obok funduszy inwestujących wyłącznie w bezpieczne lokaty i krótkoterminowe bony skarbowe, zalicza się tu także fundusze, które część swojego portfela inwestują w obligacje korporacyjne.

czwartek, 10 czerwca 2010

Obligacje cz. 1 - obligacje skarbowe

Obligacje to papiery dłużne, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery masowego obrotu, występują więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach (wikipedia).

W przypadku obligacji skarbowych emitentem jest skarb państwa. Obligacje takie są najbezpieczniejszymi papierami wartościowymi i w swojej specyfice są właściwie bezpieczniejsze od lokat, bo niezrealizowanie zobowiązania przez emitenta ma miejsce w przypadku bankructwa danego państwa. My na szczęście nie jesteśmy w sytuacji Grecji więc można powiedzieć, że w polskie obligacje skarbowe można bardzo bezpiecznie inwestować.

wtorek, 8 czerwca 2010

Lokaty i rachunki oszczędnościowe

W świecie inwestycji istnieje dodatnia zależność pomiędzy ryzykiem a oczekiwaną stopą zwrotu. Czym większe ryzyko tym większa szansa na wysoką stopę zwrotu.
Lokaty, rachunki oszczędnościowe oraz Obligacje Skarbu Państwa to inwestycje powszechnie uważane za bezpieczne. Jednocześnie dają one niewielką stopę zwrotu. Jednak jeśli chcemy inwestować bezpiecznie to powinny stanowić one przynajmniej 50% wartości naszego portfela.

poniedziałek, 7 czerwca 2010

Dywersyfikacja cz.2

Od jakiej kwoty rozpocząć dywersyfikację naszych inwestycji?
Wydaje mi się, że dobrym poziomem na rozpoczęcie tego procesu jest zgromadzenie przynajmniej 10 000 PLN. Poniżej tej kwoty najlepiej oszczędzać na jednym z kont oszczędnościowych. Najlepiej na takim, na którym nie jesteśmy ograniczani żadnym limitem dotyczącym np. liczby wypłat w miesiącu lub zgromadzonych środków.

piątek, 4 czerwca 2010

ABC bezpiecznego inwestowania. Krok drugi dywersyfikacja.

Obok oszczędzania kolejnym ważnym krokiem w bezpiecznym inwestowaniu jest dywersyfikacja naszych inwestycji. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej niezwykle trudnej sytuacji makroekonomicznej. "Nie wrzucaj wszystkich jajek do jednego koszyka" mówi jedna z podstawowych zasad inwestorów giełdowych, bo gdy koszyk się przewróci to zamiast jajek możesz mieć jajecznicę.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...