środa, 16 marca 2011

Czy warto inwestować w obligacje spółdzielcze?

źródło:http://www.dmbps.pl/index.php
Obligacje banków spółdzielczych notowane są od lipca 2010 roku na rynku Catalyst, o którym szerzej pisałem tutaj i tutaj. Warto ponownie się im przyjrzeć szczególnie w perspektywie zmian w obliczaniu podatku od zysków kapitałowych, które najprawdopodobniej znacznie ograniczą atrakcyjność lokat antybelkowych z codzienną kapitalizacją odsetek.
Wszystkie aktualnie notowane obligacje banków spółdzielczych są obligacjami niezabezpieczonymi w przeciwieństwie do obligacji korporacyjnych, które opisywałem wcześniej. Są więc to instrumenty inwestycyjne zdecydowanie bardziej ryzykowne niż lokaty. Z drugiej strony instytucje emitujące obligacje spółdzielcze są zdecydowanie bardziej bezpieczne niż przedsiębiorstwa, które pozyskują kapitał poprzez obligacje korporacyjne.

Cechami charakterystycznymi wszystkich obligacji spółdzielczych notowanych na rynku Catalyst są:
  1. Półroczne okresy odsetkowe (odsetki wypłacane są co 6 miesięcy w terminach podanych w prospektach emisyjnych).
  2. Wartość 1 obligacji wynosi 1000 PLN.
  3. Oprocentowanie zmienne ustalane co pół roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M oraz marżę.
Szczegóły dotyczące oprocentowania, nazw emitentów, symboli papierów i dat wykupu przedstawiam w poniższej tabeli:


Obligacje te można kupić poprzez zwykły rachunek maklerski. Aktualne notowania tych obligacji kształtują się na poziomie 100-104,5. Ze względu na konstrukcję tych obligacji, która zabezpiecza przed wzrostem stóp procentowych, warto około 10% swojego portfela przeznaczyć na inwestycje w te instrumenty dłużne, najlepiej kupując obligacje emitowane przez różne banki.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...