środa, 15 lutego 2012

W jakie spółki dywidendowe inwestować?

źródło: biznes.interia.pl
Dywidenda to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy (wikipedia.pl). Wartość dywidendy odejmowana jest automatycznie od kursu akcji z dnia ustalenia prawa do dywidendy.
W zeszłym roku spółki notowane za GPW wypłaciły swoim udziałowcom w sumie 19 mld złotych. Ten rok może być także bardzo hojny dla wielu akcjonariuszy.

Jakie spółki dywidendowe warto wybrać do swojego portfela?

Na początek warto zajrzeć do indeksu WIG-div. O indeksie tym pisałem już przy okazji IKE.

W jego skład wchodzi 30 spółek o najwyższych stopach dywidendy, które w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 razy wypłaciły dywidendę.

Kryteria te nie są szczególnie wygórowane i daleko jeszcze im do charakterystyk najlepszych spółek dywidendowych na świecie, które regularnie wypłacają dywidendy od ponad stu lat.
Skład indeksu podlega okresowym zmianom i w przyszłości ma być bazą dla funduszy inwestycyjnych typu ETF, które naśladują zmiany określonych indeksów giełdowych.

Spójrzmy na aktualny skład indeksu WIGdiv i wielkość dywidend wypłacanych od 2000 roku (w przypadku spółki ASSECOSLO dywidendy wypłacane były w koronach słowackich a od 2009 roku w euro, spółka CEZ dywidendy wypłaca w koronach czeskich):

Jak widać z powyższego zestawienia w omawianym okresie dwie spółki Apator i Dębica co roku dzieliły się zyskiem z swoimi akcjonariuszami.

W następnej tabeli przedstawiam stopę dywidendy (efektywność dywidendy), czyli stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz efektywność dzień po dniu, czyli różnicę pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy:


Wysoka stopa dywidendy występuję w  wielu spółkach, których znaczącym udziałowcem jest Skarb Państwa. Ta sytuacja pewnie w najbliższym czasie się nie zmieni, bo środki te idą na łatanie dziury budżetowej. Regularnie wysoką dywidendę wypłaca też TPSA i wspomniana powyżej Dębica.

Ciekawe zestawienie dotyczące spółek z indeksu WIGdiv publikuje serwis stockwatch.pl
Najświeższe informacje o planach wypłaty dywidend za rok 2011 można znaleźć np. na stronach domów maklerskich.

Kupowanie akcji spółek w dobrej kondycji finansowej, regularnie wypłacających dywidendę może być dobrym sposobem na czerpanie stałych dochodów z rynku kapitałowego.

2 komentarze:

  1. Bardzo fajny wpis. Właśnie myślę nad stworzeniem w IKE portfela spółek które wypłacają dobre dywidendy.

    OdpowiedzUsuń
  2. Dzięki. Te zestawienia właśnie przygotowałem z myślą o moim IKE.
    Ciekawe jest to, że są spółki, które mimo różnych kryzysów regularnie generują zyski i wypłacają dywidendy.

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...