środa, 1 lutego 2012

Obligacje GPW - oferta dla inwestorów indywidualnych.


Od 2 lutego rozpoczynają się zapisy na obligacje emitowane przez Giełdę Papierów Wartościowych. Obligacje te notowane będą na rynku Catalyst, o którym pisałem już wielokrotnie. Ostatnio niezbyt pozytywnie, a to za sprawą spółek Fojud i Budostal-5. Pomimo takich negatywnych skojarzeń oferta GPW wydaję się być ciekawą propozycją na rynku obligacji korporacyjnych. Trudno mi jest sobie wyobrazić sytuację, w której GPW ogłasza upadłość lub nie realizuje swoich zobowiązań wobec obligatariuszy.

Wielkość emisji GPW to 750 tys. obligacji. Cenę ustalono na poziomie 100,91 złotych za jedną obligację.

Szczegółowy harmonogram przedstawiam poniżej:

2 lutego - rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;

8 lutego (do godziny 23:59) - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;

do 9 lutego - publikacja komunikatu aktualizującego zawierającego informacje na temat liczby obligacji serii B oferowanych inwestorom instytucjonalnym;

od 9 do 10 lutego (do godz. 17:00) - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (w przypadku, gdy inwestorzy indywidualni złożą zapisy na liczbę obligacji serii B mniejszą niż ostateczna liczba obligacji oferowanych w ramach oferty);

13 lutego - przydział obligacji serii B - złożenie zlecenia sprzedaży obligacji serii B na rzecz inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych za pośrednictwem systemu GPW.

15 lutego - zapisanie obligacji serii B na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych.

20 lutego - pierwszy dzień notowania obligacji serii B na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez GPW

Jak czytamy w prospekcie emisyjnym minimalny zapis opiewa na 10 obligacji. Zapisy można składać w  wybranych Punktach Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA. (Lista POK i PZZ). Zapisy mogą składać osoby, które posiadają rachunki papierów wartościowych w wymienionych powyżej domach maklerskich.

Termin wykupu tych obligacji to 2 styczeń 2017 r. Oprocentowanie w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 6,17%. W następnych zależy od stawki WIBOR 6M powiększonej o stałą marże w wysokości 1,17%.

Wydaje mi się, że warto cześć swoich oszczędnosci ulokować w tych papierach wartościowych. Ich atrakcyjność wzrośnie jeszcze wyraźnie po wprowadzeniu zmian podatkowych, które od kwietnia wyeliminują z rynku lokaty antybelkowe.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...