piątek, 15 marca 2013

Obligacje Ideon IDE0315 - kolejne problemy na Catalyst

O problemach z obligacjami na rynku Catalyst pisałem już kilkukrotnie (1, 2, 3). W dalszym ciągu nie zgadzam się z częstymi opiniami wygłaszanymi przez różne osoby, że rynek ten może być dobrą alternatywą dla lokat. Ryzyko jest tutaj dużo większe o czym przekonują się właśnie posiadacze obligacji firmy Ideon, która działa na rynku energetycznym.


Wszystko zaczęło się na początku marca od braku wypłaty należnego inwestorom kuponu. Oprocentowanie tych obligacji związane jest ze wskaźnikiem WIBOR6M powiększonym o 6% marżę, a ich wartość nominalna wynosi 100 złotych.

Aktualnie sytuacja jest jeszcze mniej ciekawa, bo jeden z banków wypowiedział firmie umowę kredytową i w tej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo upadłości całego przedsiębiorstwa. O kondycji spółki świadczy najlepiej wykres jej notowań za ostatnie 3 lata.


Na razie inwestorzy posiadający niewielką liczbę tych papierów mogą próbować wyjść z tej inwestycji z kilku procentową stratą. W arkuszu zleceń widać, że ktoś liczy na rozwiązanie problemów spółki i chce aktualnie kupić 140 obligacji po cenie 92.

Bardzo nieciekawie wygląda też sytuacja osób, które zainwestowały w obligacje developerów. Np. obligacje Ganta czy Marvipolu są notowane czasami o kilkadziesiąt procent poniżej ich ceny nominalnej (Catalyst notowania).

Czy w tej sytuacji warto w ogóle interesować się tym rynkiem?

Oczywiście tak, o czym świadczy chociażby mój wcześniejszy wpis, ale dobierając obligacje notowane na Catalyst do naszego portfela przestrzegajmy kilku zasad:

  1. Dywersyfikujmy swój portfel obligacyjny, a na obligacje korporacyjne nie przeznaczajmy więcej niż 20-30% swojego kapitału.
  2. Pamiętajmy, czym większe oprocentowanie tym inwestycja jest bardziej ryzykowna.
  3. Obligacje zabezpieczone nie gwarantują, że w przypadku upadku firmy odzyskamy cały zainwestowany kapitał.
  4. Wybierajmy firmy, które są notowane na GPW, a przed kupnem popatrzmy na kurs giełdowy spółki. Jeśli jest w wielomiesięcznym trendzie spadkowym to zrezygnujmy z inwestycji.
  5. Monitorujmy przynajmniej raz w tygodniu notowania posiadanych przez nas obligacji.
  6. W przypadku kłopotów z wypłatą należnego kuponu rozważmy na poważnie wyjście z danej inwestycji. Czasami lepiej stracić kilka procent niż całość zainwestowanego w dany papier kapitału.
  7. Poczytajmy o obligacjach, którymi się interesujemy na forum Stockwatch.
-->

1 komentarz:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...