piątek, 20 kwietnia 2012

Dom Inwestycyjny Investors S.A. proponuje nowe obligacje korporacyjne

http://www.flickr.com/photos/digitalsextant/4491289059/sizes/n/in/photostream/

Trwa naganianie na kupowanie różnego rodzaju obligacji korporacyjnych. Tym razem ofertę taką przedstawia Dom Inwestycyjny Investrors, który w mailach rozsyłanych do klientów m. in. Investors TFI oferuje nowe obligacje korporacyjne.

Pozwolę sobie zacytować treść tej wiadomości.

 
Coraz więcej chętnych na obligacje korporacyjne
Coraz więcej inwestorów korzysta z możliwości lokowania środków w obligacje korporacyjne, czyli takie, które emitowane są przez przedsiębiorstwa. Według stanu na koniec  2011 roku wartość tego rynku wyniosła niemal 24,2 mld zł i była o 37% wyższa niż rok wcześniej. Również w tym roku spodziewany jest dynamiczny rozwój rynku. 
Popularność obligacji korporacyjnych wśród inwestorów wynika ze stosunkowo atrakcyjnych stóp zwrotu możliwych do osiągnięcia w tym segmencie rynku. Oprocentowanie dostępnych na rynku obligacji przedsiębiorstw wynosi od około siedmiu do kilkunastu procent i uzależnione jest przede wszystkim od wielkości emitujących je przedsiębiorstw oraz  oferowanego zabezpieczenia.
W chwili obecnej jeden z naszych klientów przeprowadza  emisję zabezpieczonych obligacji, której celem będzie pozyskanie środków potrzebnych do realizacji bogatego portfela zamówień. Firma chce pozyskać łącznie 20 mln zł i dzięki tym środkom znacząco zwiększyć generowane wyniki finansowe. Planowanym zabezpieczeniem emisji będą między innymi hipoteki na nieruchomościach będących własnością Grupy Kapitałowej do której należy emitent do kwoty równej co najmniej 150% wartości emisji.
Emitent to producent wysokiej jakości odkuwek matrycowych oraz kołnierzy do połączeń rurowych. Produkty Emitenta powstają w skomplikowanym procesie kucia matrycowego i obróbki mechanicznej, dzięki czemu produkcja charakteryzuje się wysoką marżownością. 
Osoby zainteresowane informacjami o obligacjach korporacyjnych zachęcamy do kontaktu z Domem Inwestycyjnym Investors S.A. pod numerem telefonu 022 378 91 99.


Materiał informacyjny jest dość skąpy. Nie ma podanej nawet dokładnej nazwy emitenta i oprocentowania tych papierów. Nie wiadomo czy będą one notowane na rynku Catalyst.  Dobrze przynajmniej, że jest informacja o planowanym zabezpieczeniu tej emisji. Oferowane zabezpieczenie hipoteczne jest na pewno jednym z najlepszych.

Jak dla mnie trochę za mało w tekście jest o ryzyku, które związane jest z takimi inwestycjami. W sumie nie ma się czemu dziwić, bo Investors chce na tym zarobić, więc nie będzie zniechęcał potencjalnych klientów.

Wysyp nowych emisji obligacji korporacyjnych wynika z ograniczenia akcji kredytowej dla przedsiębiorców przez banki.

A może banki wiedzą trochę więcej na temat kondycji polskiej gospodarki w porównaniu ze zwykłymi inwestorami?

Mamy już kilka przykładów, firm które miały kłopoty z realizacją swoich zobowiązań (Krzętle, Anti, Fojud, Budostal-5, DSS.

A co będzie z obligacjami korporacyjnymi jeśli Polska wejdzie w okres spowolnienia gospodarczego lub recesji?

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...